İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi, Tahsili ve İthalat Bedellerinin Ödenmesi