Döviz Kazandırıcı Hizmetler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Günümüzde bilim, teknoloji, ulaşım, iletişim alanlarındaki hızlı gelişmeler sonucunda geleneksel üretim yapıları değişmekte; sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki ilişkiler güçlenmektedir.

Küresel pazarlarda tüketici talebi ve tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve kamu hizmetlerinin geçirdiği evrim sonucunda, hizmet sektörlerinde üretim ve dış ticaretin önemi giderek artmaktadır.

Hizmet sektörlerinde dış ticaretimizde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e yönelik stratejik hedeflerimizden birisi de; ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması ve hizmet sektörlerindeki ihracat gelirlerimizin 150 milyar dolara çıkarılmasıdır.

Bu hedefe ulaşabilmek ve toplam yatırım, üretim, istihdam ve ihracat zincirini güçlendirmek için; hizmet sektörlerindeki üretim potansiyelinin ihracat odaklı olarak değerlendirilmesi ve sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bunun için, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla önemli adımlar atılmıştır.

İlgili Metinler;

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/slogan/DovKazHiz.pdf

2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=977D47E6-D6A9-862F-1B71B7EF6053ADBB )

Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Web Sayfası (http://www.ydmh.gov.tr/ )

Ekonomi Bakanlığı E-Ticaret Web Sayfası (http://www.ekonomi.gov.tr/etk/index.cfm )

2013 Yılında Hizmet Sektörlerinde Desteklenecek Organizasyon Listeleri (http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&kat=CF80F66B-D8D3-8566-4520F1D9FC185C62&icerik=3A040A39-EB4B-85EA-A866F834B237321B )