E-Ticaret Sitelerine Üyelik ve Rapor Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

E-Ticaret Sitelerine Üyelik ve Rapor Desteği  

 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-Ticaret

E-Ticaret

Destek Mekanizmaları

 

Bakanlığın bu konuda iki temel desteği bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21/03/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanan 2011/1-6 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için şirketlerin desteklenmesidir. Bir diğeri ise; 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret heyeti, alım heyeti ve danışmanlık konularında e-ticaret yapan firmalara verilen destektir.

Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (24.10.2016)

  > E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi - ETicaret

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK D-1 (Ödeme Talep Formu)

EK D (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK D-2 (Taahhütname)

EK D-3 (Beyanname)

EK D-4 (E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu

EK D-5 (Ön Onay Koşulları)

EK D-6 (Kaynak ve Etkinlik Formu)

EK E (Başvurunun Yapılabileceği Bölge Müdürlükleri Listesi)

Örnek Dilekçe (E-Ticaret)

 

Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (24.10.2016)

Rapor Desteği

> Rapor Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Rapor Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK BR (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BR-1 (Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu)

EK BR-2 (Rapor Desteği Ödeme Talep Formu)

EK BR-3 Taahhütname - Şirket

EK BR-4 Beyanname- Şirket

EK BR-5Taahhütname - İşbirliği Kuruluşu

EK BR-6 Beyanname - İşbirliği Kuruluşu

Rapor Desteği İyi Uygulama Örnekleri (18.12.2013)

Rapor Desteği İş Akış Süreci

 

 Ayrıntılı Bilgi İçin; Ekonomi Bakanlığı İhracat İletişim Noktası :

Tel : 444 43 63 ve yukarıdaki linkte verilen EK E (Başvurunun Yapılabileceği Bölge Müdürlükleri Listesi)  Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

 

E-Ticaret

 

E-Ticaret sitelerine üyelikle ilgili ayrıntılı bilgi için;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı    

Tel : 312- 204 88 60   

Tel : 312- 204 88 53 

Destek Uygulası için EK E (Bölge Müdürlükleri Listesi)ni tıklayınız.