Eximbank Kredi Programları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Eximbank Kredi Programları-- https://www.eximbank.gov.tr

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış en önemli kredi unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank'ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

 

İhracat Kredi Sigortası

Genel Bilgi

1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. Türk Eximbank bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan Sigorta Programları;

  • Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı
  • Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları

olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Ayrıca 2004 yılı başından itibaren müteahhitlik hizmetlerimizin desteklenmesi amacıyla "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı" uygulamaya geçirilmiştir.

İhracat Kredi Sigortası ve Ülke Kredi/Garanti Programları Broşürü

Genel Bilgi

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası

Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası

Sigorta İletişim Bilgileri

Formlar

 

Reeskont Kredisi (RK)

İhracatçılarımız için uygun maliyetli kaynakların artırılması amacıyla, halihazırda T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan 11 milyar ABD Doları limit çerçevesinde kullandırılan Reeskont TL/Döviz Kredisinin (RK)  vadesi 240 güne uzatılmıştır.

Ayrıca KOBİ niteliğine haiz firmaların RK'ni daha etkin kullanabilmelerini teminen 120 günlük kısmı bankamız kaynaklarından karşılanacak şekilde, sadece KOBİ'lerin kullanıma açık olacak şekilde, 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullandırım imkanı getirilmiştir ve işlem alt limiti 50.000,- ABD Dolarına indirilmiştir.

Piyasa koşullarına göre çok düşük maliyet yapısına sahip olan Reeskont Kredisinin faiz oranı;

-       120 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,75,  240 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%1,00,   360 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%1,75 olarak belirlenmiştir. 120/240 gün vadeli TL kredisinde faiz oranı, her haftanın son iş günü, bir sonraki hafta için geçerli olacak şekilde belirlenir ve internet sayfamızda yayınlananır. Bankamız Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programından yararlanan firmalara TL kredilerde 0.25 puanlık bir faiz indirimi uygulanmak suretiyle ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı teminat altına alabilme imkanı sunulmaktadır.

 

Tüm ihracatçılarımıza açık olan ve kredi taleplerinin beklenmeksizin süratle karşılandığı Reeskont Kredisinden yararlanmak isteyen firmalarımızdan teminat olarak;

      -       kendisinin borçlu, Eximbank'ın alacaklı olarak yer aldığı ve Bankamız nezdinde limiti bulunan herhangi bir bankanın/Kredi Garanti Fonu'nun avalini taşıyan bono veya

-       ticari bankanın aval imzası yerine bono ile birlikte devredilebilir kesin banka teminat mektubu  

alınacaktır.

 İhracat taahhüt gerçekleştirme süresi, kredi kullandırım tarihinden itibaren 12 ay'dır. İhracat Taahhüdü yükülülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak masrafları karşılamak üzere 120 ve 180 gün vadeli kredilerde %1,5 oranında, 240 gün vadeli kredilerde %2,5 oranında, 360 gün vadeli kredilerde %3 oranında alınan nakit blokaja alternatif olarak avalli bono veya teminat mektubu da ek teminat olarak alınabilecektir. (DTSŞ Hariç) 

 

Kaynak durumu, piyasaya göre çok uygun faiz yapısı, kolay erişilebilirlik nitelikleri ve yeni yapısı ile ihracatçılarımızın kullanımına sunulan Reeskont Kredisinde başvurular, Bankamız Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesince kabul edilmektedir.

 

Kapsamlı bilgiye, devam eden detay sayfalarımızdan veya aşağıda belirtilen Bankamız yetkililerinden ulaşabilirsiniz.

Genel Bilgi - TL Kredisi

Genel Bilgi - DÖVİZ Kredisi

Uygulama Esasları ve Ekleri

Kredi İletişim Bilgileri

Sıkça Sorulan Sorular

  

Uluslararası Krediler

Türk Eximbank, Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere ve/veya bu ülkelere gerçekleştirilecek mal ihracatına Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır.

Türk firmaları tarafından ihracatı gerçekleştirilecek dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ihracatının iki yıla kadar,  sermaye malı ihracatının beş-yedi yıla kadar ve yurtdışında üstlenilen projelerin yapımının on yıla kadar vadeli kredilerle desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 Program Kapsamındaki Faaliyetler

1) Nakdi kredi verilmesi.

2) Gayrinakdi kredi verilmesi.

3) Niyet Mektubu düzenlenmesi.

Genel Bilgi

Ülke Limitleri Listesi

Ülke Risk Primi Hesaplama

Referans Banka Listesi

Kredi

Garanti

Niyet Mektubu

Destek Verilen Projeler

Kredi İletişim Bilgileri

Makine İhracatçılarına Eximbank'tan Ülke Alıcı Kredisi Uygulaması

http://www.makinetanitimgrubu.com.tr/content/docs/eximbank-katalog.pdf

Makine ihracatçılarının uzun zamandır talep ettiği ‘Ülke Alıcı Kredisi Uygulaması' hayata geçiyor. Türk Eximbank ile Makine ve  Aksamları İhracatçıları Birliği'nin imzaladığı sözleşme sayesinde makine ihracatçısı, müşterisi için sağlayacağı kredi ile yurtdışında makine satacak.

Makine ihracatçılarının yurtdışında daha rahat mal satabilmeleri için kolları sıvayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği , Türk Eximbank ile bir ilke imza attı. Almanya ve İtalya gibi ülkelerin uzun yıllardır uyguladığı ‘Ülke Alıcı Kredisi Programı', Türkiye'de ilk defa makine sektörü için uygulanacak. Makine ihracatçılarının yurtdışında daha rahat müşteri bulabilmesini sağlayacak olan uygulamada makine sektörü 500 milyon dolar kredi kullanmayı hedefliyor. Kredi tutarı ihraç edilecek ürünlerin yüzde 85'i ile sınırlı tutuluyor.

 Ülke Alıcı Kredi Programı Vadesi

 - 250.000 dolara kadar olan işlemler için 6 ay ile 1 yıl arası ödemesiz toplam 3 yıl

 - 250.000 - 1.000.000 dolar arası işlemler için 6 ay - 1 yıl arası ödemesiz toplam 4 yıl

 - 1.000.000 dolardan büyük işlemler için 6 ay ile 1 yıl arası ödemesiz toplam 5 yıl

 - Kredi anlaşması kapsamında borçluya uygulanacak faiz 6 aylık Eurolibor/Libor+spread

Ayrıntılı Bilgi İçin;

Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666 55 99 +90 (850) 200 55 99 e-Posta: info@eximbank.gov.tr Adres: Saray Mah. Üntel Caddesi No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL