Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

Tarımsal Destekler

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

 

Tarımsal Destekler

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

Örtü Altı Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması ve

Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması Amacıyla Örtüaltında ve Açık alanda;

Destek Miktarı

(TL/da)

1

Biyoteknik mücadele desteği

110

2

Biyolojik mücadele desteği

350

 

Örtüaltı paket toplamı

460

1

Biyoteknik mücadele desteği

35

2

Biyolojik mücadele desteği

35

 

Açık alanda paket toplamı

70

Hayvancılık Desteklemeleri

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme

?

Birime

Destek

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

?

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

?

350 TL/baş

3

Anaç manda

?

400 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

?

70 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama

?

?

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

?

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

?

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

?

75 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

?

 

1

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar

?

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

?

?

1

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş

?

?

Buzağı

 150TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği

?

?

1

Koyun-Keçi

?

   20TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim

?

?

1

Tiftik

?

20 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi

?

?

1

Manda, koyun-keçi sütü

?

0,2 TL/lt

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde

?

?

1

Her bir sığır için

?

  50Tl/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği

?

?

1

Tohum

?

30 TL/adet

2

 

?

30 TL/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık

?

?

1

Arılı kovan

?

10 TL/adet

2

Bombus arısı

?

60 TL/koloni

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri

?

?

1

Alabalık

?

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

?

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

?

1 TL/kg

4

Midye

?

0,05 Tl/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Su Ürünleri

?

?

1

Gemi boyu (m) 10-20

?

 

2

Gemi boyu (m) 21-30

?

 

3

Gemi boyu (m) 31 ve üzeri

?

 

4

Gemi boyu (m) 35-45

?

 

5

Gemi boyu (m) 46 ve üzeri

?

 

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Yem Bitkileri

?

?

1

Yonca (sulu)

?

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

?

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

?

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

?

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

?

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

?

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

?

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

?

100 TL/dekar

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14)  Hayvan Hastalık Tazminatları

?

?

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Başı Ödeme

?

?

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

?

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

?

50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği

?

?

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

?

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

?

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

?

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

?

0,50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları

?

?

1

Büyükbaş Koruma

?

500 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

?

80 TL/baş

3

Arı Koruma

?

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

?

700 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

?

?

Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

?

?

Yavru

20 TL/baş

       7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

?

            100 TL/baş

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

?

?

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (19) Besilik erkek sığır desteği

?

?

1

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır

?

??

Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar)

1

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

3,1

4,3

2

Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

4,,6

6

3

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

7,5

7,5

4

Toprak Analiz Desteği (2013 ÇKS Kayıtlı Üreticileri

2,5??

Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Destek Miktarı

 

1

Organik Tarım (Meyve, sebze)

70 TL/dekar

2

Organik Tarım (Tarla Bitkileri)

10 TL/dekar

3

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

150 TL/baş

4

Organik Tarım (Buzağı)

50 TL/baş

5

Organik Tarım ( Anaç koyun, keçi)

10 TL/baş

6

Organik Tarım (Arılı kovan)

5 TL/kovan

7

Organik Tarım ( Alabalık)

0,35 TL/kg

8

Organik Tarım (Çipura-levrek)

0,45 TL/kg

9

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)

50 TL/dekar

10

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)

150 TL/dekar

Sertifkalı Tohum,Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri

??SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN KULLANIM VE SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLERİ? ? ? ?

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

?

Birime Destek

(TL/da)

1

Buğday

?

7,5

2

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

?

6

3

Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca

?

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

?

10

5

Susam, Kanola, Aspir

?

4

6

Patates

?

40

 

Soya

?

20

7

Korunga, Fiğ

?

5

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Standart

(TL/da)

Sertifikalı

(TL/da)

8

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

350

9

Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

10

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

230

11

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

12

Aşılama İle Çeşit Değiştirme

-

250

13

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

50

100

14

Sertifikalı çilek fidesi desteği

-

300

 

Sertifikalı/Standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi

100

230

 

Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği

Aldığı desteğe %50 ilave

?

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

?

Birime Destek

(TL/kg)

15

Buğday

?

0,10

16

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates

?

0,08

17

Çeltik

?

0,25

18

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

?

0,50

19

Soya

?

0,35

20

Kanola

?

1,20

21

Susam

?

0,60

22

Yonca

?

1,50

23

Yer Fıstığı

?

0,80

Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri

TARIMSAL DANIŞMANLIK SİSTEMİ KATILIM, ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KAYIT,

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ VE PATATES SİĞİLİ HASTALIĞI ALTERNATİF DESTEKLERİ

Sıra No

Destek Konusu

Destek Miktarı

1

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği

375 (TL/işletme)

2

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

600 (TL/işletme)

3

Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi

110 (TL/dekar)

 

4

Araştırma Geliştirme Projeleri

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (ARGE) projelerine, 2014-2018 cari yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.?

Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

http://www.tarim.gov.tr/

Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARATelefon : 0312 287 33 60 (25 hat) Faks : 0312 287 72 66