İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Uygulamasını Yerine Getirdiği Devlet Yardımları Hangileridir

DESTEK KONTROL UYGULAMASINI İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN YERİNE GETİRDİĞİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

 Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

 Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı'nın 4'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan başvuru merciinin İhracatçı Birliklerinin olduğu devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir:

İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında uygulanmakta olan ve başvuru merciinin İhracatçı Birliklerinin olduğu devlet yardımlarıyla ilgili özet bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

TEBLİĞ ADI

TEBLİĞ NO

1

 

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

2014/8

2

 

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi İle İlgili Bilgi Verebilir misiniz?

2009/5

3

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

2010/6

4

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

2006/4

5

 

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

Tasarım Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

 

2008/2

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Mamul Madde İhracatı Sonrası TMO'dan Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Hububat Temini Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Süt Tozu Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

C Şekeri Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

 

Konuyla İlgili Mevzuatlar :

Pazara Giriş Belgeleri

 

2014/8 sayılı Karar

2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

> Başvuru İçin Gerekli Belgeler

EK 5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

EK 1 (Başvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK 2 (Basvuru Dilekcesi)

EK 3 (Belge-Sertifika-Rapor) Başvuru Formu

EK 4 (Tarım Analizi Başvuru Formu)

EK 6 (Taahhütname)

EK 7 (Beyanname)

 

Fuar Katılım Desteği

 

2016 Yılı Fuar Listesi

> 2016 Yılı Fuar Listesi

2016_milli

2016_bireysel

 

Fuarlar Mevzuatı

Fuarlar Mevzuatı

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010-5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009/5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009-5 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları

Sektörel Niteliklİ Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/4)

 

Hedef Ülkeler

Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

Prestijli Fuarlar

Prestijli Fuarlar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2003-2015 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

2003-2015 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

2005-2015 Yıllarında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

> 2005-2015 Yıllarında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Fuar Organizatörleri

Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

2016 Yılı Fuar Listesi

Fuarlar Genel Bilgi

 

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ'de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Söz konusu destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde firmalarımızın yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu bir destek mekanizması ortaya konmuştur.

2010/6 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

2010-6 Sayılı Tebliğ

2010-6 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Ek-1. Üretici Şirketlerin İbraz Edeceği Belgeler

Ek-2. Ticari Şirketlerin İbraz Edeceği Belgeler

Ek-4. Tanıtım Desteği için Gerekli Belgeler

Ek-5. Marka Tescil Desteği için Gerekli Belgeler

Ek-6. Taahhütname

Ek-7. Yurtiçi Şirket İncelem Formu İhracatçı Birliği Tarafından Doldurulacaktır

Ek-8. Şirketler İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu 2

Ek-9 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi

Ek-10. illere göre ilave destek

Ek-11 E-posta Taahhütname

 

İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

Taahhütname

İşbirliği Kuruluşu Başvuru Dilekçesi

İşbirliği Kuruluşu Başvuru Formu

EK-3 İşbirliği Kuruluşları Kira Desteği başvuru belgeleri

Ek-11 E-posta Taahhütname

EK-12 İşbirliği Kuruluşları İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu

Ek-13 İşbirliği Kuruluşları Tanıtım Desteği başvuru belgeleri

 

Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

EK A-PROJE BAŞVURU FORMU

EK B-KULLANICI ŞİRKET TALEP FORMU

EK C-TTM'DE YER ALMAYI TALEP EDEN KULLANICI ŞİRKETLER

EK D-İSTİHDAM DESTEĞİ ÖN ONAY FORMU

EK E-TTM ÖDEME TALEP FORMU

EK F-TTM FAALİYET RAPORU

EK G-TTM YERİNDE İNCELEME FORMU

EK H-TTM'DE YER ALAN KULLANICI ŞİRKETLER NİHAİ LİSTE

Ek-11 E-POSTA TAAHHÜTNAME

Markalaşma ve Turquality Desteği

 

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye'nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

 Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız..

2006-4 Sayılı Tebliğ

2006-4 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK 1 = Proje Öneri Formu ve Faaliyet Raporu

EK 2 Taahhütname (Kuruluşlar

EK 3 Destek Ödemesi İçin Kuruluşların Sunacağı Bilgi ve Belgele

EK 4 Başvuru Formu ve Belgeleri (Şirketler

EK 5- Taahhütname (Şirketler

EK 6 Destek Ödemesi için Gereken Bilgi ve Belgeler (Şirketler)

EK 7 = Turquality® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti (Şirketler)

EK 8 TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Yetkilendirme Başvuru Form

EK 9 - Taahhütname (TQ Yönetim Danışmanlığı Firmaları

EK 10_ 12 Madde Harcamalar

EK 11 Fuar Yerinde İnceleme Form

EK 12 Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Form

EK 13- TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları Listesi

EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Nasıl Başvurulur

Firma Destek Başvuru Kılavuzu

2004-14 Sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

  

TASARIM DESTEĞİ

 

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 30 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

 2008-2 Sayılı Tebliğ

2008-2 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Ekler ve Diğer Belgeler

EK 1

EK 2

EK 3

EK 4

EK 5

EK 6

EK 7

EK 8

EK 9

EK 10

EK 11

EK 12

EK 13

Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Başvuru Formu

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

  • MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI

 http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/e31e5d428ab143459dd7abcadb627596.pdf

 İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

http://www.sekerkurumu.gov.tr/c-sekeri-tahsisat-belgesi

“Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No: 2016/60)”

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/c862c17640774b6f846b7bb541d6d5c7.pdf

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları Kapsamında İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge 

http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/dosyalar/27_10_2006_001_yurt_disi_%20danismalik_ucreti_yonerge.doc

 

 İhracata ve yatırıma yönelik devlet yardımları özet bilgileri için teşvikler rehberi linkine tıklayabilirsiniz.