ISPM15 Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında Uluslararası Standart Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

 ISPM-15 Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında Uluslararası Standartlar

ISPM 15 STANDARDI NEDİR?

Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?

ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR?

Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir.

İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak;

İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak;

İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek;

İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır.

Fakat, uygulama bakımından tüm yük ihracatçı üzerindedir.

TÜRKİYE'DE DURUM NEDİR?

Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”  ile işlem yapma ve işaretleme yetkisini aynı gün vermeye başlamış, fakat en son 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, ithatta ISPM 15 standardının aranmasını 01 Ocak 2006 tarihine ertelemiştir. 01/01/2006 tarihinden sonra da uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arayacağından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.

Konuyla ilgili sunum;

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Duyurular/ıspm-15_sunumlar.zip

 

Konuyla ilgili mevzuat için;

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

TÜRK İHRACATÇISI NE YAPMALI?

İhraç ve İthal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde, ambalajlanmasında ve desteklenmesinde ahşap ambalaj malzemesi kullanan firmalar, ürünlerin ve ürün beraberinde giden-gelen ahşap ambalaj maddelerinin, varış ülkesinde geçerli olan standartlarına( ISPM 15) uygunluğundan sorumludurlar.

İhraç edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanan firmalar, ürünlerin varış noktasında geçerli olan standartlara uygun davranmak zorunda olduklarından, ithalatçı firma aracılığı ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin neler olduklarını öğrenebilirler. Bu konuda çeşitli kurumların internet sitelerinde duyurdukları uygulama tarihlerine ilişkin bilgilerin, muhatap firma aracılığı ile teyit edilmesi yerinde olacaktır.

 Özetle :

  1. İhraç edilecek ürünlerin; paketlenmesinde, kasalanmasında, ambalajlanmasında ve desteklenmesinde ahşap ambalaj malzemesi kullanan firmalar, ürünlerin ve aynı zamanda ahşap ambalaj malzemelerinin varış ülkesinde geçerli olan standartlara uygunluğundan sorumludurlar.
  2. Her ne amaçla olursa olsun İhraç ürünleri ile birlikte giden ahşap ambalaj malzemelerinin,  ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi  olma mecburiyeti vardır.
  3.  İhraç edilen ürün tarım ürünü veya  sanayi ürünü olabilir eğer ahşap ambalaj malzemeleri ile desteklenerek gönderiliyorsa bu Ahşap Malzemelerin ISPM 15 Standardına uygun olma mecburiyeti vardır ve bu bütün ülkeler için geçerlidir.
  4. Ahşap Malzemelerin ISPM 15 Standardına uygun olma mecburiyeti İthal edilen ürünler için de mecburidir.
  5. İthal ürünler beraberindeki ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM 15 Standardına uygunluk şartı, ithalat kontrollerinde ve rutin kontrollerde Müdürlüklerimizdeki inspektörler  tarafından aranmaktadır.

ISPM-15 standardında dünyada yetkili kuruluş olan ippc'nin web sitesinde bu standardı uygulayan ülkeler ve standardı uygulama tarihleri yer almaktadır.

 

https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15/

 

AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ISPM-15 İŞARETLEME YETKİSİ ALAN FİRMALAR

 

http://aambalaj.gkgm.gov.tr/

 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitki-Sagligi-Hizmetleri/Zirai-Karantina

 

ISPM-15  İŞARETLEME YETKİSİ TALEP EDEN FİRMALARA VERİLECEK İZİN BELGESİ İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Dilekçe

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

3-İşletmeye Ait Kapasite Raporu :  Isıl İşlem Fırını Ve Hesabı, Kapasite Raporuna İşlenmiş Olarak Hazırlanacak Kapasite Raporu

4-Ticaret Sicil Kayıt Belgesi :  Oda Veya Ticaret Sicil Kaydı

5-Isıl İşlem Operatör Belgesi

6-Isıl İşlem Operatörü İle Yapılmış İş Sözleşmesi: İşletme Sahibinin kendisinin Isıl İşlem Operatörü olması durumunda iş sözleşmesi aranmaz.

7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Isıl İşlem Operatörünün Başvuru Sahibi Olması Durumunda İstenir.

Bu belgeler kontrol edildikten sonra bir eksiklik yoksa beyan doğruluğu tespiti için izin belgesine esas denetim müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilir

 

İŞARETLEME YETKİSİ NASIL ALINIR?

İşaretleme yetkisi, uygulama yapmaya yetkin firmalara anlaşmaya taraf ülkelerin kamu otoritelerince verilir. Ülkemizde uygulama yapma ve işaretleme lisanslarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verrmektedir. İşlem yapma ve işaretleme yetkisini almak için 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” şartlarını taşıyan firmaların, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Evrak üzerinden yapılan incelemeyi müteakip, yerinde yapılacak inceleme raporu sonrası varılan değerlendirme sonucu yeterli görülen firmalara işlem yapma ve işaretleme yetkisi verilmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARATüm Hakları Saklıdır © 2016

Telefon : 0312 287 33 60 (25 hat)

Faks : 0312 287 72 66E-Posta : bilgiedinme@tarim.gov.tr

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Birim

Telefon

Belgegeçer

E-Posta

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

312 258 77 11

312 258 77 89

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı

312 258 74 13

312 258 74 72

 

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı

312 258 75 06

312 258 75 79