KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

 

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=5

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

 1. 250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

Proje Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları Başvuru Formları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)İşbirliği - Güçbirliği  Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesiİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formuİşbirliği - Güçbirliği  Destek Programı Kurul Karar Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Taahhütnamesiİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağıİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluruİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

Kullanıcı Klavuzu İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Program ve Destek Başvuru Kullanım Klavuzu