Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yönelik İstihdam Yardımı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yönelik İstihdam Yardımı

 Destek Amacı

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Oranı

% 75

Destek Süresi

En fazla 1 yıl

Desteklenen Harcamalar

Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı

• SDŞ'lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i

• Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

İlgili Mevzuat

2000 / 1: İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

Özet Bilgi

İlgili Mevzuat