Serbest Bölgeler Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Serbest Bölgeler Mevzuatı

Serbest Bölgeler Kanunu

?  Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

?  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

?  Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

?  Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Bölgede Çalışma Esaslarına İlişkin 1993/13 Sayılı Genelge

Giriş İzin Belgelerine İlişkin 1994/3 Sayılı Genelge

Açık Alan Kullanma Ruhsatına İlişkin 1994/5 Sayılı Genelge

Açık Stok Alanına İlişkin 1994/6 Sayılı Genelge

Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulamasına İlişkin 1998/2 Sayılı Genelge

Envanter Defterine İlişkin 2000/1 Sayılı Genelge

Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddelere İlişkin 2001/1 Sayılı Genelge

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin 2001/2 Sayılı Genelge

Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddelere İlişkin 2001/5 Sayılı Genelge

İhtisas Gümrüklerine İlişkin 2004-2 Sayılı Genelge

Yabancı Uyruklu Personel Çalışma Esaslarına İlişkin 2005/1 ve 1998/3 Sayılı Genelgeler

Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Genelge

Açık Alan Kira Sözleşmesinde ve Faaliyet Ruhsatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslara İlişkin 2006/3 Sayılı Genelge

Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma vb İlişkin 2007/2, 2005/3 ve 1998/4 Sayılı Genelgeler

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Genelge

Kontrole Tabii Mallara İlişkin 2008/2 Sayılı Genelge

Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak Kriterlere İlişkin 2009/1 Sayılı Genelge

Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsat Süreleri ve Müracaat Ücretlerine İlişkin 2009/3 Sayılı Genelge

Depolama Faaliyetlerine İlişkin 2010/2, 2001/4 ve 1999/1 Sayılı Genelgeler

Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 2011/1, 2005/5, 2000/1 ve 1998/5 Sayılı Genelgeler

Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı Genelge

Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2013/4 ve 2003/2 Sayılı Genelgeler

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı Ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı Ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara İlişkin 2014/3 Ve 2014/5 Sayılı Genelgeler İle Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş Olduğu 2012/3 Sayılı Genelge

Kıymetli Eşya Lojistiği Ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin 2015-1 Sayılı Genelge

Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge

 ?  Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

 

Ayrıntılı Bilgi için :

Ekonomi Bakanlığı

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

(Tel:0 (312) 212 58 88)