Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

Tarımsal Ürün İhracatı yapan firmalara sağlanan bir tür devlet yardımıdır.

Amacı:

Ülkemizin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıdır.

Kimler Faydalanır:

İhracat iadesinden İhracatçı firmalar yararlanır.

Ancak, ihracatçı firmaların hak edişlerini devretmeleri halinde imalatçı firmalarda yararlanabilir.

Uygulaması:

Para Kredi Koordinasyon Kurulunca yayımlanan tebliğler ve Ekonomi Bakanlığının bu tebliğlere bağlı kalarak hazırladığı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde uygulanır.

Başvuru Belgeleri:

Her uygulama dönemi için bir defa:

-Dilekçe

-Taahhütname ve Temliknameler

-Ticaret Sicil Gazetesi

-İmza Sirküleri

-Vergi Mükellefiyet Belgesi

Her parti ihracat için her seferinde:

-Dilekçe

-Gümrük Beyannamesi

-Satış Faturası

-Dolaşım Belgesi

-Menşe Şahadetnamesi

-EUR.1(AB'ne yönelik tarım ürünleri ihr. ve EFTA ülkelerine yapılan ihracatta.)

-A.T.R (işlenmiş tarım ürünleri ihracatında)

Bunların Dışında Belirli Ürün Gurupları İçin Gerektiğinde İstenebilecek Belgeler.

v  Kapasite Raporu

v  Tarım Bakanlığı Üretim İzin Belgesi

v  Marka Tescil Belgesi

v  Kontrol Belgesi -Durum Tespit Tutanağı

v  Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi ve Beyan Belgesi

v  Taşıma Belgeleri

           (-C.M.R,Tır Karnesi,Deniz Manifestosu,Konşimento(Bill of Lading),Özet Beyan  

           Formu,v.b.)

v  Organik Ürün Sertifikası

v  GLOBAL GAP Belgesi

v  Üretici Kayıt Defteri Üretim Yeri Muayene Raporu

v  Form1 Belgesi (Rusya'ya Yapılan İhracatta)

2016/1 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ ÜRÜN LİSTESİ

 

SIRA

MADDE ADI

ARMONİZE GTİP

İHRACAT

MİKTAR

AZAMİ

NO

İADE

BARAJI

ÖDEME

 

MİKTARI

 

ORANI

1

Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)

02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54,91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç)

380 TL/Ton

41%

14%

2

Yumurta

0407.00 

35 TL/1000 Adet

65%

10%

3

Bal

 0409.00

130 TL/Ton

32%

2%

4

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

 603.11,12,13,14,15,19

400 TL/Ton

45%

9%

5

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

 07.10 (0710.10 hariç)

160 TL/Ton

45%

10%

6

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

 07.12(0712.90.11 hariç)

720 TL/Ton

40%

10%

7

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)

 08.11

155 TL/Ton

45%

6%

8

Zeytinyağı

 15.09

30 TL/Ton

100%

2%

9

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

 1601.00.99; 1602.31,32

485 TL/Ton

50%

10%

10

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

 16.04

485 TL/Ton

100%

5%

11

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

 18.06

235 TL/Ton

48%

5%

12

Makarnalar

 19.02

130 TL/Ton

32%

9%

13

Bisküviler, gofretler, kekler

 1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.60.00.14

235 TL/Ton

18%

7%

14

Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12;

165 TL/Ton

100%

8%

 2008.19.13.00.11;
 2008.19.19.00.14, 39, 49; 
 2008.19.92;
 2008.19.93.00.11;
 2008.19.95.00.14, 39, 49;
 2008.19.99.00.19 hariç)

15

Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları

 20.07 (2007.99.20; 

125 TL/Ton

35%

5%

 2007.99.97.00.18 hariç)

16

Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları

 20.09 

320 TL/Ton

15%

12%

 

 İhracat İadesi Hesaplaması:

Gümrük Beyannamesi üzerindeki net ağırlık ve istatistiki kıymet değerleri kullanılarak iki şekilde hesaplama yapılır.

-Hesaplamada, tebliğde her ürün için belirlenmiş bulunan;

                   -İade Miktarı

                   -Miktar Barajı

                   -Azami Ödeme Oranı kullanılır.

İade Miktarı:Bir birim için yapılacak ödeme miktarıdır.

Miktar Barajı:İhracatın ne kadarının iadeden yararlanacağını gösteren orandır.

Azami Ödeme Oranı:İhracat bedeli dikkate alınarak ödenecek maksimum iade miktarını gösteren orandır.

Örnek Hesaplama:

Makarna ürün grubu için;

1-) Net Ağırlık x İade Miktarı x Miktar Barajı     /1000=Hak ediş

17.539,20x120x0,32/1000=673,5 TL

2-) İstatistiki Kıymet x Miktar Barajı x Azami Ödeme Oranı=Hak ediş

19.303,20x0,32x0,10x2,09(gb tarihi kur)=1290,99 TL

Firmanın alacağı iade tutarı 673,50 TL' dir.

v  Bu kalemlerin dışında kalan bazı ürünlere de dönemsel olarak teşvikler verilebilmektedir.

v  Firmanın üyesi bulunduğu ya da kanuni merkez veya şubelerinin bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerekli belgelerle başvuru yapması gerekmektedir.

v  Kararlar  kapsamında oluşturulan firma hak edişleri Ekonomi Bakanlığına ve ilgili merkez bankalarına bildirilmektedir.

Sözleşmeli Tarım

İhracatçı ile Üretici arasında hazırlanan bir sözleşme dahilinde üretimin yapıldığı ve nihai mamülün ihracından sonra ihracatçının ve  üreticinin belli oranlarda ihracat idesinden yararlandığı bir uygulamadır.

Bu uygulamadan iade listesindeki ilk 6 maddede yer alan ürünler yararlanabilir.

Sözleşmeli Tarım  Uygulamasından Yararlanmak İçin Üretici İle İhracatçı Arasında Bir Sözleşme İmzalanmalıdır.

 

İmzalanan sözleşmeler  ilgili ürünün hasat tarihinden 3 Ay önce Birliğe teslim edilmelidir.

Sözleşmeli Tarım İade Başvuruları Tarımsal Ürün İhracat İade İşlemlerinden Sonra ve Fiili İhraç Tarihinden İtibaren

 1 yıl İçinde Yapılmalıdır.

 

Sözleşmeli tarım örnek hesaplama

1-)İhracatçı:

 Net Ağırlık x İade Miktarı x Miktar Barajı x Artırım Oranı xİhracatçı Payı /1000=Hakediş

2-) Üretici:

İhrac.Ür.İmlt. Kullanılan Net Mik.xİade Mik.x Miktar BarajıxDönüşüm Kat.xArtırım OranıxÜretici Payı/1000=Hakediş

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Uygulaması Akım Şeması

 

 

İhracatçı firmalar kullanamadıkları hak edişlerinin bir kısmını (%50) başka firmalara devredebilirler

 

Destekle İlgili Mevzuat

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.)

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

  


 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ BAŞVURULARINDA İSTENEN EVRAKLAR

 


 

İLK MÜRACATTA

 

-  DİLEKÇE
-  TAAHHÜTNAME (EK:4/A , EK:4/B , EK:7), TEMLİKNAME (EK:3)
-  İMZA SİRKÜLERİ (ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
-  TİCARET SİCİL GAZETESİ (ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
-  VERGİ MÜKELLEFİYET BELGESİ (CARİ YILA AİT)
-  İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN KİŞİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ

 

HER BAŞVURUDA

 

-  DİLEKÇE
-  GÜMRÜK BEYANNAMESİ VE EKLERİ (ASIL VE ÖNLÜ ARKALI FOTOKOPİLERİ)
-  İHRACAT FATURASI ASLI VE FOTOKOPİSİ (KONSİNYE İHRACATTA KESİN SATIŞ  FATURASI VE KONSİNYATÖR
   FATURASI)
-  MALİYE  BAKANLIĞI GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ SORGULAMA EKRANINDAN ALINACAK, BEYANNAMENİN    KAPANMA TARİHİNİ GÖSTEREN ÇIKTI.

 

* SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK “BORCU YOKTUR” BELGESİ. YA DA SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNE UYULDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

*MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNDEN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

- ŞEKER KATKISIZ YÜZDE YÜZ MEYVE SULARI İLE ŞEKER KATKISIZ KONSANTRE MEYVE SULARI (BRİX DEĞERİ EN AZ %64) İÇİN İLGİLİ LABORATUVAR TARAFINDAN YAPILACAK ANALİZ RAPORU

 

- 5 KG (DAHİL) ALTINDA AMBALAJLAR VE “TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” İLE İHRAC EDİLEN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI VE 1 KG (DAHİL) ALTINDA AMBALAJLAR VE “TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” İLE İHRAC EDİLEN BAL İLE İLGİLİ MÜRACATLARDA UYGULAMA ESASLARININ 17.MADDESİNDE YER ALAN BELGELERİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

ÜRÜNLERİNİ ARACI İHRACATÇI VASITASIYLA SATAN İMALATÇI FİRMALARIN, YUKARIDAKİLERE İLAVE OLARAK; 

 

- İMALATÇIYA AİT SANAYİ SİCİL BELGESİ VEYA KAPASİTE RAPORU
- İMALATÇININ İHRACATÇI ADINA DÜZENLEDİĞİ FATURA ASLI VE FOTOKOPİSİ
- İHRACATÇININ İHRACATLA İLGİLİ ALACAKLARINI İMALATÇIYA DEVRİNE İLİŞKİN TEMLİKNAME (EK:8a) VE İMALATÇI
FİRMADAN İSTENECEK TEMLİKNAME (EK8b)
- İHRACATÇIYA AİT İMZA SİRKÜLERİ 

 


 

SÖZLEŞMELİ TARIM BAŞVURULARI

 


 

İLK MÜRACATTA

 

DİLEKÇE
- TAAHHÜTNAME (EK:13/A  VEYA  EK:13/B)
- ÜRETİCİ BİLGİ FORMLARI (FORM1FORM2)
- ÜRETİCİ İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER (EN AZ BİRİ ASIL ÜÇ NÜSHA)
- HER BİR ÜRETİCİ İÇİN (ÜRETİCİ BELGESİ, NÜFUS FOTOKOPİSİ, İKAMETGAH BELGESİ, DEVLET BANKASI HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ )
- İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN KİŞİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ

 

HER BAŞVURUDA

DİLEKÇE
- HESAP  TABLOLARI (TABLO1TABLO2)
- GÜMRÜK BEYANNAMESİ VE FATURA (ASLI VE  FOTOKOPİLERİ)
- BAŞVURUSU YAPILAN ÜRETİCİLERE AİT BELGELERİN (SÖZLEŞME, KİMLİK, ÇİFTÇİ BELGESİ VE İKAMETGAH) FOTOKOPİLERİ
- HER ÜRETİCİ İÇİN SGK VE VERGİ BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN  BELGE
- FİRMA ADINA VERGİ DAİRLERİNDEN VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE

SÖZLEŞMELİ TARIM  DÖNÜŞÜM  KATSAYILARI

 

SÖZLEŞMELİ TARIM ÜRÜN HASAT TARİHLERİ

 


 

HAKEDİŞ DEVİR BAŞVURULARI

 


 

HER BAŞVURUDA

 

DİLEKÇE

 

- TEMLİKNAME (EK:15EK:17)
- SON HAKEDİŞ BELGESİNİN FOTOKOPİSİ
- DEVİR İŞLEMİNE KONU FATURA (ASLI VE FOTOKOPİSİ)
- DEVİR ALACAK FİRMAYA AİT ONAYLI TİCARET / ESNAF SİCİL GAZETESİ
- İMZA SİRKULERİ
- VERGİ MÜKELLEFİYET BELGESİ

 


 

MAHSUP DİLEKÇELERİ :

SGK BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ
VERGİ BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ

2016/1 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ GİDERLER

- Vergiler,

- Vergi cezaları,

- SGK primleri,

- Kamu Bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den kullanılan ihracata yönelik kredilerin faiz giderleri,

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar,

- Yukarıdaki giderlerin gecikme zammı ve faizleri.

 

EK 1

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

ANKARA

 

                               GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞUMUZ İHRACATLARA AİT EVRAKLAR İLİŞİKTE SUNULMUŞ OLUP, DFİF HAK EDİŞ İŞLEMLERİNİN YAPILARAK İLGİLİ MERKEZ BANKASINA BİLDİRİLMESİNİ ARZ EDERİZ.

                                                                                                                  

 

                                                                                                       FİRMA KAŞE VE İMZA

 

MAMÜL HESAPLAMA TABLOSU

GB TARİH          

 

GB NO                   

 

FOB ($) 46.HANE GB TESCİL TARİHİNDEKİ (TL) KARŞILIĞI

NİHAİ HAKEDİŞ TUTARI 1 VEYA 2'DEN KÜÇÜK OLAN

1

FOB ($) 46.HANE

2

KALEM NO

ÜRÜN CİNSİ

NET KG

MİKTAR BARAJI

İHRACAT İADE MİKTARI

DİİB DÜŞÜM ORANI (VARSA)

ÖDENECEK MİKTAR

MİKTAR BARAJI

AZAMİ ÖDEME ORANI

DİİB DÜŞÜM ORANI (VARSA)

ÖDENECEK MİKTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM HAK EDİŞ TUTARI

 

 

  • Net döviz girdisi oranı her DİİB de farklı olmaktadır. Oranlar için AKİB ile temasa geçilmesi, GB de tablodakinden fazla kalem mevcut ise tablonun sütun sayılarının arttırılması gerekmektedir. GB deki her kalem için ayrı, ayrı hesaplama yapınız, toplam kg. ve fob değer üzerinden hesaplama yapmayınız, GB nin Fob $ istatistik değeri ( 46.Hane ) ödeme tutarının TL çevrilmesinde; GB tescil tarihinden bir önceki günün TCMB döviz alış kuru esas alınır, GB tescil tarihinin hafta sonu veya resmi tatil gününe gelmesi halinde, takip eden ilk iş gününün TCMB döviz alış kuru esas alınır.

EK-4-a

TAAHHÜTNAME 

MALİYE BAKANLIĞINA

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 18/08/2014 tarihli ve 2014/6 sayılı Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, İhracatçı Birliği tarafından tespit edilen hak edişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Ünvanı

:

                                                                       

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

EK-4-b                                                                                                                                                                            

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

                Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan 28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2014/6 sayılı Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı'na göre tarafımıza herhangi bir sebeple yapılacak fazla ve/veya gereksiz ödemelerle ilgili olarak, fazla ve/veya gereksiz ödeme miktarını,

                - Ödemenin kendi kusurumuzdan doğması halinde fazla ödemenin yapıldığı tarihten,

                - Ödemenin İdarenin hatasından doğması halinde istirdat talebinizi takip eden bir aylık sürenin bitiş tarihinden

 İtibaren,6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Ünvanı

:

                                                                                         

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

EK-7

T A A H H Ü T N A M E

MALİYE BAKANLIĞINA

28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2014/6 sayılı Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında düşümlü olarak tespit edilen hak edişin DİİB'in kapatılmasından sonra yapılan kesin hesap sonunda belirlenecek hak ediş tutarından fazla olması durumunda, aradaki farkı bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğimi, aksi takdirde, bu tutarın DİİB'in kapatılma tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Ünvanı

:

                                                                                         

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

EK-3

                TEMLİKNAME

 

                Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2014/6 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller kapsamında yaptığımız ihracat dolayısıyla lehimize doğmuş, doğacak, tahakkuk etmiş, edecek meblağları Maliye Bakanlığı, SGK, TMSF, Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketleri, Türk Telekom, BOTAŞ'a olan doğmuş, doğacak borçlarımıza karşılık olmak üzere, gayrikabilirücü olarak ilgili kurum/kuruluşlar hesabına devir ve temlik ettik.

 

Firma Unvanı

:

                                                                                                        

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

 

 

 

EK-8-b

 

                TEMLİKNAME

 

 

28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2014/6 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller kapsamında ihracatçı firma devri sonucunda doğmuş meblağları, Maliye Bakanlığı, SGK, TMSF, Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketleri, Türk Telekom, BOTAŞ'a olan doğmuş, doğacak borçlarımıza karşılık olmak üzere, gayrikabilirücü olarak ilgili kurum/kuruluşlar hesabına devir ve temlik ettik.

 

Firma Unvanı

:

                                                                                            

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

 

 

 

 

EK-10

 

 

                …..…. tarih/sayılı Gümrük Beyannamesini ………. tarih/numaralı Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB) kapatmasında kullanacağımdan ötürü; 28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2014/6 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacak ihracat iadesi hesaplamasında anılan DİİB'deki net döviz girdisi oranının dikkate alınarak düşümlü ihracat iadesi hesaplanmasını kabul ve beyan ederim.

 

Firma Ünvanı

:

                                                                                                             

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

   EK-11

TAAHHÜTNAME

 

                Üzerinde ………., …………., tarih/numaralı Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) ile irtibatı bulunan ……….tarih/sayılı Gümrük Beyannamesini; ………… tarih/numaralı DİİB'in kapatmasında kullanacağımdan ötürü; 28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2014/6 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacak ihracat iadesi hesaplamasında, ………… tarih/numaralı DİİB'deki net döviz girdisi oranının dikkate alınarak düşümlü ihracat iadesi hesaplanmasını; aksi durumun tespiti halinde, bu tutarı bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğimi, aksi halde, bu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Ünvanı

:

                                                                                                                        

 

 

 

Adres

:

 

 

 

 

Tel

:

 

 

 

 

Yetkili Kişi

:

 

 

 

 

Yetkili İmza

:

 

 

 

 

Kaşe

:

 

 

 

 

Tarih

:

 

 

EK-20

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

ANKARA

 

                    Gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatlara ait Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu muhtelif kararları gereğince tarafımıza tahakkuk ettirilen Hak ediş tutarlarından, borçlu bulunduğumuz miktarın ilgili SGK kurumunun, Ziraat Bankası / Kurumsal Şube ( 1745 ) / Ankara - TR79 0001 0017 4537 7119 5250 02 no'lu hesap numarasına, bakiye kalır ise, tarafımıza aktarılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz 

 

 

                                                                                                                                                       Saygılarımızla

                                                                                                                          ( Kaşe ve İmza )

Firma Adı                                                 :                          

 

Firma Vergi No                                        :

 

Firma SGK  Sicil No                               :

 

Firma  İletişim Bilgileri                           :

 

 

EK-21

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

ANKARA

                    Gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatlara ait Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu muhtelif kararları gereğince tarafımıza tahakkuk ettirilen Hak ediş tutarlarından borçlu bulunduğumuz ilgili Vergi dairesinin belirtilen hesap numarasına, bakiye kalır ise, tarafımıza aktarılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz 

 

 

 

                                                                                                             Saygılarımızla

                                                                                                                       ( Kaşe ve İmza )

 

Firma Adı                                               :

 

Vergi Dairesi  ve No                              :

 

Vergi Dairesi Aracı  Banka  ve  Şubesi :

 

Vergi Dairesi IBAN Hesap No      TL   :

 

Firma  İletişim bilgileri                          :

 

Destekle İlgili Mevzuat

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.)

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları