Tübitak ve TTGV Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

TÜBİTAK VE Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

Tübitak Destekleri

http://www.tubitak.gov.tr/

Ulusal Destek Programları

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

AB 7. Çerçeve Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

Sanayi Teşvikleri

Hakem ve Panelistler

Hakem ve Panelistler

ARDEB Panel Yönergesi

ARBİS Üyeliği

Eurostars Hakemliği

AB Çerçeve Programları'nda Hakemlik

TEYDEB Hakem-İzleyici Bilgi Seti

ARDEB Panel Yönergesi

ARBİS Üyeliği

Eurostars Hakemliği

AB Çerçeve Programları'nda Hakemlik

TEYDEB Hakem-İzleyici Bilgi Seti

Ulusal Destek Programları

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Panelist, Hakem, İzleyici ve İş Rehberi

ARDEB Panel Yönergesi

ARBİS Üyeliği

Eurostars Hakemliği

AB Çerçeve Programları'nda Hakemlik

Ulusal Destek Programları

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

Uluslararası Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

Hakem ve Panelistler

Uluslararası Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

Hakem ve Panelistler

Eurostars Hakemliği

AB Çerçeve Programları'nda Hakemlik

ARBİS Üyeliği

Panelist - Danışman Bilgi Seti 

TEYDEB Hakem-İzleyici Bilgi Seti

Akademik

Ulusal Programlar

Uluslararası Programlar

Konuk Araştırmacı Programları

Hakem ve Panelistler

Uygulamalar ve Yönergeler

Bilimsel Etkinlik

Etkinlik Düzenleme

Etkinliklere Katılım

Hakem ve Panelistler

Desteklenen Etkinlikler

Uluslararası Destekler

Bilim ve Toplum

Ulusal Programlar

Uluslararası Programlar

Hakem ve Panelistler

Burslar

Lisans

Burs Programları

Panelist ve Dış Danışmanlar 

Lisansüstü

Eğitim Burs Programları

Araştırma Burs Programları

Panelist, Dış Danışmanlar ve Mentorlar

Öncelikli Alanlar

Uluslararası Burslar

Doktora Sonrası

Araştırma Burs Programları

Panelist ve Dış Danışmanlar

Uluslararası Burslar

Yabancılara Yönelik

Eğitim Burs Programları

Araştırma Burs Programları

Panelist ve Dış Danışmanlar

Uluslararası Burslar

Ar-Ge Faaliyetlerimiz

Merkez - Enstitüler

MAM

Çevre ve Temiz Üretim E.

Enerji Enstitüsü

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji E.

Gıda Enstitüsü

Kimya Enstitüsü

Malzeme Enstitüsü

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü

İrtibat

http://www.tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK Başkanlık Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara 0312 468 5300

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

http://www.ttgv.org.tr/tr

http://www.ttgv.org.tr/tr 

  • TTGV - Merkez Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat:5-6   Bilkent 06800 ANKARA Tel: (312) 265 02 72 Faks: (312) 265 02 62 E-Posta: info@ttgv.org.tr
  • TTGV İstanbul Ofisi İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı Teknokent Arı II Binası Koruyolu A Blok Kat:7 Maslak-Sarıyer İSTANBUL Tel: (212) 276 75 60 Faks: (212) 276 75 80