Tüm Devlet Destekleri ve Kredileri İlgili Mevzuat Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz

Tüm Devlet Destekleri ve Kredileri İlgili Mevzuat

İhracata Yönelik Destek Programları Mevzuatı

Mamul Madde İhracatı Sonrası TMO'dan Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Hububat Temini Desteği

Süt Tozu Desteği

C Şekeri Desteği

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve GTS Kapsamında Avukatlık, Danışmanlık Desteği

KOSGEB Destekleri

Kalkınma Ajansları Destekleri (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Örneği İle)

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri (Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı ve Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı )

Tübitak ve TTGV Destekleri

Özel Yatırım Bölgelerine (OSB, Serbest Bölgeler, TGB) Yönelik Devlet Yardımları

Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Uygulanan Teşvikler

Avrupa Birliği Destekleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

Eximbank Kredi Programları

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Kredileri

Devlet DestekleriHazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Mevzuatı

6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

 

Dış Ticaret İle İlgili KDV Mevzuatı

Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı)—

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 ( http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm )

 

İhracata ve yatırıma yönelik devlet yardımları özet bilgileri için teşvikler rehberi linkine tıklayabilirsiniz.