Tüm Devlet Destekleri ve Mevzuatları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

TÜM DEVLET DESTEKLERİ MEVZUATI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bxN

 

 

 

 

İHRACAT DESTEKLERİ

 

Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan destekler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 

DAHA FAZLASI

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bxO

 

İHRACAT DESTEKLERİ GENEL BİLGİ

İhracat Destekleri

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Destek sistematiğimizde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

 

 

YATIRIM DESTEKLERİ

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bxP

 

 

Yatırım teşvik sistemimiz, başvuru usulleri, teşvik araçları, uygulamalar, sunumlar ve sıkça sorulan sorular hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

DAHA FAZLASI

Yatırım Teşvik Sistemi

 

 

HİZMETLER SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretinin desteklenmesine ve markalaşmasına yönelik bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bxQ

 

Hizmetler Sektörü Destekleri

Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği

 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

 

DAHA FAZLASI

 

 

 

İHRACAT DESTEKLERİ

 

İhracat Destekleri

Destek Mevzuatı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Eğitim Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

E-Ticaret

Pazara Giriş Belgeleri

Fuar Katılım Desteği

Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

İstihdam Desteği

Tasarım Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Markalaşma ve Turquality Desteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Devlet Destekleri Komitesi

Turkey - Discover The Potential

İhracat Destekleri Genel Bilgi

 

İhracat Destekleri > Destek Mevzuatı

2016-1 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

2011-1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

Özel Statülü Şirketler

Yürürlükteki Anlaşmalar Listesi

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

2010/8 Sayılı Tebliğ (19.12.2014)

2010-8 Sayılı Tebliğ - Uygulama Usul ve Esasları (12Mart2015)

UR-GE Proje Desteği

> UR-GE Proje Desteği

Devam Eden URGE Projeleri (Aralık 2015)

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

> UR-GE Proje Desteği > Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Faaliyet Sonuç Raporu EK-1 (Eğitim Faaliyeti Sonuç Raporu)

Faaliyet Sonuç Raporu EK-2 (Eğitim Faaliyeti Sonuç Raporu)

Faaliyet Sonuç Raporu EK-3 (Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu)

Faaliyet Sonuç Raporu EK-4 (Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu)

Faaliyet Sonuç Raporu EK-5 (Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Sonuç Raporu)

Faaliyet Sonuç Raporu EK-6 (Alım Heyeti Faaliyeti Sonuç Raporu)

Form 2_Eğitim Danışmanlık Değerlendirme Formu_Firmalar

Form 3_Eğitim Danışmanlık Değerlendirme Formu_İşbirliği Kuruluşu

Form 4_Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Değerlendirme Formu_Firmalar- Revize- 14.03.14

Form 6_URGE Projesi Değerlendirme Formu_Firmalar

Form 7_URGE Projesi Değerlendirme Formu_İşbirliği Kuruluşu

Proje EK I (Proje Başvuru Formu)

Proje EK I-A (Proje Faaliyet Çizelgesi)

Proje EK I-A-1( İhtiyaç Analizi Faaliyeti Başvuru Formu)

Proje EK I-A-2(Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu)

Proje EK I-A-3(Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Formu)

Proje EK I-A-4 (Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Başvuru Formu)

Proje EK I-A-5 (Alım Heyeti Faaliyeti Başvuru Formu)

Proje EK I-A-6 (İstihdam Desteği Başvuru Formu)

Proje EK II (Proje Degˆerlendirme Formu)

Proje EK-I-B (Proje Katılımcısı Şirketler Bilgi Formu)

Proje EK-I-C (Katılımcı Şirket Talep Yazısı)

Proje EK-III (Faaliyet Öncesi Bilgi Formu)

Proje EK-V (Bireysel Danışmanlık Programı Başvuru Formu)

Proje EK-VI (Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler)

Proje EK-VI-A (Faaliyet Sonu Bilgi Formu ve Ödeme Talep Formu)

Proje Sonuç Raporu EK-7 (Proje Sonuç Raporu)

 

Destek Başvurularının Bakanlık Tarafından Nasıl Değerlendirildiğini Gösteren İş Akış Şeması

İhtiyaç Analizi Metodolojisi

 

Eğitim Desteği

Eğitim Desteği

 

Eğitimci Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Eğitimci Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek_A (Eğitimci Yetkilendirme - Başvuru Belgeleri)

Ek_A_1 (Eğitimci Yetkilendirme - Başvuru Formu)

Ek_A_2 (Eğitimci Yetkilendirme - Eğitim Faaliyetleri Tablosu)

Ek_A_3 (Eğitmen Özgeçmiş Formu)

Ek_A_4 (Eğitmen Detay Tablosu)

Ek_A_5 (Eğitimci Yeniden Yetkilendirme - Başvuru Belgeleri)

Ek_B (Performans Ölçütleri)

Ek_C (Eğitim Konuları)

Ek_D (Eğitim Programları Tablosu)

Ek_D_1 (Eğitim Programı Detay Tablosu)

Ek_E (Eğitim Programı - Sonuç Raporu)

Ek_F (Eğitim Programı - Katılımcı Firmalar)

Ek_I (Eğitim Programı Öncesi Firma Bildirim Listesi)

 

Katılımcı Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Katılımcı Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek G (Ödeme Başvuru Belgeleri)

Ek G-1 (Ödeme Talep Formu)

Ek G-2 (Taahhütname)

Ek G-3 (Beyanname)

Ek_H (Destek Başvurusu Yapılabilecek Bölge Müdürlükleri)

 

2015-2.Dönem (Temmuz-Aralık) - Onaylı Eğitim Programları

2016-1. Dönem (Ocak-Haziran) - Onaylı Eğitim Programları

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 Sayılı Tebliğ - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Rapor Desteği

Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

Destek Başvuru Merkezleri

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 Sayılı Tebliğ - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

> Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği > Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Dilekçe örneği (04.08.2014)

EK A (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK A-1 (IPAD - Ödeme Talep Formu)

EK A-2 (Taahhütname)

EK A-3 (Beyanname)

EK A-4 (Pazar Araştırması Değerlendirme

EK A-5 (Görüşme Yapılan KurumKuruluşŞirket Bilgi Formu)

EK E (Bölge Müdürlükleri Listesi)

 

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği İş Akış Süreci

Destek Başvuru Merkezleri

 

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 

E-Ticaret

E-Ticaret

Destek Mekanizmaları

 

Bakanlığın bu konuda iki temel desteği bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21/03/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanan 2011/1-6 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için şirketlerin desteklenmesidir. Bir diğeri ise; 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret heyeti, alım heyeti ve danışmanlık konularında e-ticaret yapan firmalara verilen destektir.

 

> E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi - ETicaret

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK D-1 (Ödeme Talep Formu)

EK D (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK D-2 (Taahhütname)

EK D-3 (Beyanname)

EK D-4 (E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu

EK D-5 (Ön Onay Koşulları)

EK D-6 (Kaynak ve Etkinlik Formu)

EK E (Başvurunun Yapılabileceği Bölge Müdürlükleri Listesi)

Örnek Dilekçe (E-Ticaret)

 

Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (19.01.2016)

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

> Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK C (Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK C1 - Ön Onay Başvuru Formu (STH)

EK C2 - Katılımcı Firma Bilgi Formu (STH)

EK C3 - Katılımcı Firma Talep Yazısı (STH)

EK C9 - Programı Sonuç Raporu (STH)

EK C13 - Katılımcı Firma Değerlendirme Formu (STH)

EK C4 - Ön Onay Başvuru Formu (AH)

EK C5 - Yabancı Katılımcı Firma Bilgi Formu (AH)

EK C6 - Yerli Katılımcı Firma Bilgi Formu (AH)

EK C10 - Programı Sonuç Raporu (AH)

EK C12 - Katılımcı Firma Talep Yazısı (AH)

EK C14 - Katılımcı Firma Değerlendirme Formu (AH)

EK C7 - Taahhütname

EK C8 - Beyanname

EK C11 - Ödeme Talep Formu

 

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği İş Akış Süreci

 

Rapor Desteği

> Rapor Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Rapor Desteği > Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK BR (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BR-1 (Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu)

EK BR-2 (Rapor Desteği Ödeme Talep Formu)

EK BR-3 Taahhütname - Şirket

EK BR-4 Beyanname- Şirket

EK BR-5Taahhütname - İşbirliği Kuruluşu

EK BR-6 Beyanname - İşbirliği Kuruluşu

Rapor Desteği İyi Uygulama Örnekleri (18.12.2013)

Rapor Desteği İş Akış Süreci

 

Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

> Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

EK BD (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BD-1 (Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Başvuru Formu))

EK BD-2 (Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu))

EK BD-3 Taahhütname-Şirket

EK BD-4 Beyanname -Şirket

EK BD-5 Taahhütname - İşbirliği Kuruluşu

EK BD-6 Beyanname - İşbirliği Kuruluşu

 

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

> İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

EK BD-3 Taahhütname

EK BD-4 Beyanname

EK BİT - 2 ( Danışmanlık-İleri Teknoloji Ödeme Talep Formu)

EK BİT(Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BİT-1 (Danışmanlık-İleri Teknoloji Ön Başvuru Formu)

 

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

> İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

EK BD-3 Taahhütname

EK BD-4 Beyanname

EK BİTK (Başvuru Belgeleri Listesi ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK BİTK - 2 (Kredi Faiz Desteği-Ödeme Talep Formu)

EK BİTK-1 (Ön Başvuru Formu)

EK BİTK

 

Pazara Giriş Belgeleri

 

2014/8 sayılı Karar

2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

> Başvuru İçin Gerekli Belgeler

EK 5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

EK 1 (Başvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK 2 (Basvuru Dilekcesi)

EK 3 (Belge-Sertifika-Rapor) Başvuru Formu

EK 4 (Tarım Analizi Başvuru Formu)

EK 6 (Taahhütname)

EK 7 (Beyanname)

 

Fuar Katılım Desteği

 

2016 Yılı Fuar Listesi

> 2016 Yılı Fuar Listesi

2016_milli

2016_bireysel

 

Fuarlar Mevzuatı

Fuarlar Mevzuatı

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010-5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009/5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009-5 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları

Sektörel Niteliklİ Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/4)

 

Hedef Ülkeler

Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

Prestijli Fuarlar

Prestijli Fuarlar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2003-2015 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

2003-2015 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

2005-2015 Yıllarında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

> 2005-2015 Yıllarında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Fuar Organizatörleri

Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

2016 Yılı Fuar Listesi

Fuarlar Genel Bilgi

 

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ'de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Söz konusu destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde firmalarımızın yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu bir destek mekanizması ortaya konmuştur.

2010/6 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

2010-6 Sayılı Tebliğ

2010-6 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Ek-1. Üretici Şirketlerin İbraz Edeceği Belgeler

Ek-2. Ticari Şirketlerin İbraz Edeceği Belgeler

Ek-4. Tanıtım Desteği için Gerekli Belgeler

Ek-5. Marka Tescil Desteği için Gerekli Belgeler

Ek-6. Taahhütname

Ek-7. Yurtiçi Şirket İncelem Formu İhracatçı Birliği Tarafından Doldurulacaktır

Ek-8. Şirketler İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu 2

Ek-9 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi

Ek-10. illere göre ilave destek

Ek-11 E-posta Taahhütname

 

İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

Taahhütname

İşbirliği Kuruluşu Başvuru Dilekçesi

İşbirliği Kuruluşu Başvuru Formu

EK-3 İşbirliği Kuruluşları Kira Desteği başvuru belgeleri

Ek-11 E-posta Taahhütname

EK-12 İşbirliği Kuruluşları İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu

Ek-13 İşbirliği Kuruluşları Tanıtım Desteği başvuru belgeleri

 

Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

EK A-PROJE BAŞVURU FORMU

EK B-KULLANICI ŞİRKET TALEP FORMU

EK C-TTM'DE YER ALMAYI TALEP EDEN KULLANICI ŞİRKETLER

EK D-İSTİHDAM DESTEĞİ ÖN ONAY FORMU

EK E-TTM ÖDEME TALEP FORMU

EK F-TTM FAALİYET RAPORU

EK G-TTM YERİNDE İNCELEME FORMU

EK H-TTM'DE YER ALAN KULLANICI ŞİRKETLER NİHAİ LİSTE

Ek-11 E-POSTA TAAHHÜTNAME

Markalaşma ve Turquality Desteği

Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye'nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

 

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız..

2006-4 Sayılı Tebliğ

2006-4 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK 1 = Proje Öneri Formu ve Faaliyet Raporu

EK 2 Taahhütname (Kuruluşlar

EK 3 Destek Ödemesi İçin Kuruluşların Sunacağı Bilgi ve Belgele

EK 4 Başvuru Formu ve Belgeleri (Şirketler

EK 5- Taahhütname (Şirketler

EK 6 Destek Ödemesi için Gereken Bilgi ve Belgeler (Şirketler)

EK 7 = Turquality® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti (Şirketler)

EK 8 TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Yetkilendirme Başvuru Form

EK 9 - Taahhütname (TQ Yönetim Danışmanlığı Firmaları

EK 10_ 12 Madde Harcamalar

EK 11 Fuar Yerinde İnceleme Form

EK 12 Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Form

EK 13- TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları Listesi

EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Nasıl Başvurulur

Firma Destek Başvuru Kılavuzu

2004-14 Sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

 

İstihdam Desteği

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

> Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK-1 (SDŞ Başvuru Formu)

EK-2 (Eleman Başvuru Formu)

EK-3 (Taahhütname

 

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

Uygulama Usul ve Esasları

 

Tasarım Desteği

 

TASARIM DESTEĞİ

 

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 30 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008/2 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

 2008-2 Sayılı Tebliğ

2008-2 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Ekler ve Diğer Belgeler

EK 1

EK 2

EK 3

EK 4

EK 5

EK 6

EK 7

EK 8

EK 9

EK 10

EK 11

EK 12

EK 13

Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Başvuru Formu

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

 • MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI

 http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/e31e5d428ab143459dd7abcadb627596.pdf

 İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

http://www.sekerkurumu.gov.tr/c-sekeri-tahsisat-belgesi

“Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No: 2016/60)”

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/c862c17640774b6f846b7bb541d6d5c7.pdf

Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları Kapsamında İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge 

http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/dosyalar/27_10_2006_001_yurt_disi_%20danismalik_ucreti_yonerge.doc

 

Dahilde İşleme Rejimi

 

İhracat Destekleri > Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 • HEYETLER

Ticaret Heyetleri

Resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, yurtdışında distribütörlük ve acentelik verilmesi, ticari bağlantılar kurulması amaçlarıyla Bakanlığımız koordinasyonu, TİM organizasyonu ve İhracatçı Birlikleri tarafından “Genel Ticaret Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. Ticaret Heyetleri için tıklayınız.

 Alım Heyetleri

Yurtdışından ülkemize davet edilen kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları, üretici ve ithalatçı firma yetkililerinin katılımıyla,  ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazar paylarımızın korunması amacıyla, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve İhracatçı Birlikleri organizasyonunda veya İhracatçı Birlikleri ile Organizatör Kuruluş işbirliğinde “Alım Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. Alım Heyetleri için tıklayınız.

Genel Destek Mevzuatı

·         Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

2015-8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi  

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler, Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi ile İlave Destek Verilecek İllere ilişkin bilgi için tıklayınız.

Temel Bilgi ve BelgelerHedef ve Öncelikli Ülkelerİlave Destek Verilecek İller

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına İlişkin Bilgi İçin Tıklayınız.

Ürün-Hizmet Tescil Desteği

Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Belgelendirme DesteğiReklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışı Birim Desteği

Danışmanlık Desteği

Acenta Komisyon Desteği

Tercümanlık Desteği

Hasta Yol Desteği

Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

Film Yurtdışı Pazarlama Desteği

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği

Film Reklam Desteği

Ticaret ve Alım HeyetiDesteği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

Yarışma - Etkinlik Desteği

Bireysel Fuar Katılım Desteği

Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

  •  

Yatırım Teşvik Sistemi

 

Adım Adım Uygulama Rehberi

 

 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Rejimi

 

DEVLET DESTEKLERİ KOMİTESİ

İhracat yönelik yeni devlet desteklerine ilişkin genel esasların belirlenmesi ve bu bağlamda; ilgili Kurumlar arasında eşgüdümün arttırılarak karar alma süreçlerinin hızlandırılmasına ve ihracata yönelik devlet desteklerinin; yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri önceliklendiren bir anlayış, yatırım-üretim-ihracat-istihdam değer zincirini destekleyen bir yapı, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir yaklaşım ile orta ve yüksek teknolojili ürünlerin yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması, ihracatın sürekliliği, pazar çeşitlendirmesi, ihracatçı tabanının genişletilmesi vizyonu çerçevesinde kurgulanmasına yönelik İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur.

İhracat Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulmasına Dair Karar'a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulmasına Dair Karar

 

TURKEY - DİSCOVER THE POTENTİAL

Ülkemizin son dönemde gerek ekonomi gerek diplomasi gerekse de kültürel alanda kaydettiği başarıların, Türkiye'nin hikayesinin, nereden gelip nereye doğru gittiğinin, gücünün, yaşadığı dönüşümün ve gelecek vizyonunun en doğru şekilde yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması için Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, küresel marka çalışmaları konusunda önde gelen firmalarından biriyle birlikte çalışılarak, sanayi ve iş dünyamızın önde gelen isimlerinin, akademisyenlerin, marka uzmanlarının, ülkemizin tanıtımı ile ilgili faaliyetler gerçekleştiren kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin ve diğer tüm paydaşların da katılımıyla, “Turkey - Discover The Potential / Türkiye - Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” logolu Türkiye Markası oluşturulmuştur.

28 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde gerçekleşen basın lansmanı ile tanıtımı yapılan Türkiye Markası'nın kullanımına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, 11 Nisan 2015 tarih ve 29323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup böylece tüm bu çalışmalar bir hükümet belgesi haline gelmiş bulunmaktadır.

Mezkûr Başbakanlık Genelgesi ile birlikte; Türkiye'nin gücünü, dinamizmini, vizyonunu ve potansiyelini yansıtacak şekilde tasarlanan Türkiye Markası'nın ekonomiden spora, turizmden sağlığa yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek tüm tanıtım faaliyetlerinde kullanımı artacak ve yaygınlaşacaktır.

Söz konusu Genelge'ye, Logonun kullanımı ve tanıtımına ilişkin Yönerge'ye ve logonun kullanım detaylarını içerir kılavuza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Turkey - Discover The Potential Basic Elements Guidelines

Turkey - Discover The Potential Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Türkiye Markası Logosu ve Sloganı Konulu Başbakanlık Genelgesi

Türkiye Markası Logosunun Kullanımı ve Tanıtımına İlişkin Yönerge

Dış Ticaret Serisi-2 KOBİ'ler için Devlet Teşvikleri

 • TÜBİTAK DESTEKLERİ   ·         

Akademik o    

Ulusal Programlar o    

Uluslararası Programlar o    

Konuk Araştırmacı Programları o    

Hakem ve Panelistler o   

Uygulamalar ve Yönergeler ·         

Sanayi o    

Ulusal Programlar o   

Uluslararası Ortaklı Programlar o    

Sanayi Teşvikleri o   

Hakem ve Panelistler ·         

Kamu o    

Ulusal Programlar o    

Uluslararası Programlar o    

Hakem ve Panelistler ·         

Girişimcilik o    

Ulusal Programlar o    

Panelist, Hakem, İzleyici ve İş Rehberi ·         

Bilimsel Etkinlik o    

Etkinlik Düzenleme o   

Etkinliklere Katılım o    

Hakem ve Panelistler o    

Desteklenen Etkinlikler o    

Uluslararası Destekler ·         

Bilim ve Toplum o    

Ulusal Programlar o    

Uluslararası Programlar o    

Hakem ve Panelistler  

 

Kalkınma Ajansı Destekleri  

 Mali Destekler ·         

Teknik Destekler ·          

 

 • Ayrıca diğer destek unsurlarına  

Kalkınma Ajansları Destekleri (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Örneği İle) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri (Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı ve Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı ) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Araştırma-Geliştirme Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Tübitak ve TTGV Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Özel Yatırım Bölgelerine (OSB, Serbest Bölgeler, TGB) Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Uygulanan Teşvikler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Avrupa Birliği Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Mevzuatı

6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

 

 İhracata ve yatırıma yönelik devlet yardımları özet bilgileri için teşvikler rehberi linkine tıklayabilirsiniz.