TURQUALITY® Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)

 Amaç:

 Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması, Türk mutfağının yurtdışına açılması ve Türk mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programıkapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

 Kimler Yararlanabilir:

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

  • İhracatçı Birlikleri
  • Üretici Dernekleri/Birlikleri
  • Şirketler (Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar)

 

Şirketlerin Destek Kapsamına Alınma Süreci:

 Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye'de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu koşul sağlanıyor ise;

 1-      www.turquality.com internet sayfasında yer alan “Turquality® Ön Değerlendirme Seti” doldurulur, buradan alınan puan yeterli ise gerekli belgeler ile birlikte Turquality® Sekreteryasına başvuru yapılır.

 2-      Ekonomi Bakanlığı aday inceleme sürecinden sonra firma uygun ise Turquality® Ön İnceleme çalışması için gerekli ücret (20.000.-TL) incelemeyi yapacak olan Turquality® Programı Yönetim Danışmanlığı firmasına (şu anda yetkilendirilmiş altı adet yönetim danışmanlığı firması mevcuttur-EK 13) ödenir.

 3-      Turquality® Programı Yönetim Danışmanlığı firması raporu değerlendirilir ve firma uygun bulunursa 2006/4 Sayılı Turquality® Tebliğ kapsamında Marka veya Turquality Programına kabul edildiği bildirilir.

 4-      Programa kabul edildikten sonra şirket Turquality® Programı Yönetim Danışmanlığı firmalarından birine Gelişim Yol Haritası çalışması yaptırmak zorundadır. Bu çalışma ve sonucunda oluşturulan Stratejik İş Planı Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra şirket harcama başvuruları için destek ödemesi almaya başlar.

 5-      Gelişim Yol Haritası çalışması ücreti, kapsama alınan şirket ile Turquality® Programı Yönetim Danışmanlığı firmaları arasında belirlenir ve şirketin yapacağı bu harcama  ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 $ ve % 75 oranında desteklenir.

 6-      Marka/Turquality® Programına alınması uygun görülmeyen şirket ile Marka programına alınıp da Turquality® Programına geçmek isteyen şirket, ön inceleme bedelini ödemek kaydıyla altışar aylık dönemler itibariyle yeniden müracaatta bulunabilir.

 

 

Destekler

 

 Ayrıntılı Bilgi için :

Turquality® Desteği için:

 OAİB GENEL SEKRETERLİĞİ

TURQUALITY® ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Nazire YILMAZ FINDIKLI (Dahili 140)

Tolga TELLİ (Dahili 157)

Emre ÖZEL (Dahili 153)

Ece ÖNAL (Dahili 178)

Nihan YÜCEL (Dahili 156)

Hüseyin İNCEÇAM (Dahili 227)

 

Markalaşma ve Turquality Desteği Mevzuatı

 

 TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye'nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız..

 2006-4 Sayılı Tebliğ

2006-4 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

EK 1 = Proje Öneri Formu ve Faaliyet Raporu

EK 2 Taahhütname (Kuruluşlar

EK 3 Destek Ödemesi İçin Kuruluşların Sunacağı Bilgi ve Belgele

EK 4 Başvuru Formu ve Belgeleri (Şirketler

EK 5- Taahhütname (Şirketler

EK 6 Destek Ödemesi için Gereken Bilgi ve Belgeler (Şirketler)

EK 7 = Turquality® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti (Şirketler)

EK 8 TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Yetkilendirme Başvuru Form

EK 9 - Taahhütname (TQ Yönetim Danışmanlığı Firmaları

EK 10_ 12 Madde Harcamalar

EK 11 Fuar Yerinde İnceleme Form

EK 12 Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Form

EK 13- TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları Listesi

EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Nasıl Başvurulur

Firma Destek Başvuru Kılavuzu

2004-14 Sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

 

Ayrıntılı Bilgi için :

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Markalaşma ve AR-GE Destekleri Daire Başkanlığı

Tel :

E-Posta

312- 204 7716

yucef@ekonomi.gov.tr

312- 204 7723

zeybekb@ekonomi.gov.tr

312- 204 7713

 

312-204 7714

durur@ekonomi.gov.tr

312- 204 7721

cecenb@ekonomi.gov.tr