Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE)  DESTEĞİ

 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği hakkındaki bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

   

Bu Tebliğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

 İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE Projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,

 

UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan ve azami 3 yıl süreyi kapsayan projeyi,

 

Şirket: Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

Ifade eder.

 

2010/8 Sayılı Tebliğ (19.12.2014)

2010-8 Sayılı Tebliğ - Uygulama Usul ve Esasları (12Mart2015)

UR-GE Proje Desteği (İşbirliği Kuruluşları Vasıtasıyla Yararlanılabilir. )

Eğitim Desteği (Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Yararlanabilmektedirler. )

 

> UR-GE Proje Desteği ((İşbirliği Kuruluşları Vasıtasıyla Yararlanılabilir. )

 

Devam Eden URGE Projeleri (Aralık 2015)

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Destek Başvurularının Bakanlık Tarafından Nasıl Değerlendirildiğini Gösteren İş Akış Şeması

İhtiyaç Analizi Metodolojisi

 

> UR-GE Proje Desteği > Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 

UR-GE Projesi - Başvuru Formu (EK I)

UR-GE Projesi - Faaliyet Çizelgesi (EK I-A)

UR-GE Projesi - Katılımcı Şirketler Bilgi Formu (EK-I-B)

UR-GE Projesi - Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK-I-C)

Başvuru Formu - İhtiyaç Analizi (EK I-A-1)

Başvuru Formu - Eğitim (EK I-A-2)

Başvuru Formu - Danışmanlık (EK I-A-3)

Başvuru Formu - Yurt Dışı Pazarlama (EK I-A-4)

Başvuru Formu - Alım Heyeti (EK I-A-5)

Başvuru Formu - İstihdam (EK I-A-6)

Başvuru Formu - Bireysel Danışmanlık (EK V)

Faaliyet Öncesi Bilgi Formu (EK III)

Faaliyet Sonu Bilgi Formu ve Ödeme Talep Formu (EK-VI-A)

Faaliyet Sonuç Raporu - Eğitim (EK 1)

Faaliyet Sonuç Raporu - Eğitim (EK 2)

Faaliyet Sonuç Raporu - Danışmanlık (EK 3)

Faaliyet Sonuç Raporu - Danışmanlık (EK 4)

Faaliyet Sonuç Raporu - Yurt Dışı Pazarlama (EK 5)

Faaliyet Sonuç Raporu - Alım Heyeti (EK 6)

Faaliyet Değerlendirme Formu - Eğitim Danışmanlık - Firmalar (Form 2)

Faaliyet Değerlendirme Formu - Eğitim Danışmanlık - İşbirliği Kuruluşu (Form 3)

Faaliyet Değerlendirme Formu - Yurt Dışı Pazarlama - Firmalar (Form 4)

UR-GE Projesi - Degˆerlendirme Formu (EK II)

UR-GE Projesi - Değerlendirme Formu - Firmalar (Form 6)

UR-GE Projesi - Değerlendirme Formu - İşbirliği Kuruluşu (Form 7)

UR-GE Projesi - Sonuç Raporu (EK 7)

Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler (EK VI)

 

> Eğitim Desteği ((Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Yararlanabilmektedirler )

 

Eğitimci Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Katılımcı Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

2015-2.Dönem (Temmuz-Aralık) - Onaylı Eğitim Programları

2016-1. Dönem (Ocak-Haziran) - Onaylı Eğitim Programları

Eğitim Desteği > Katılımcı Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek G (Ödeme Başvuru Belgeleri)

Ek G-1 (Ödeme Talep Formu)

Ek G-2 (Taahhütname)

Ek G-3 (Beyanname)

Ek_H (Destek Başvurusu Yapılabilecek Bölge Müdürlükleri)

 

Eğitim Desteği > Eğitimci Şirketler İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek_A (Eğitimci Yetkilendirme - Başvuru Belgeleri)

Ek_A_1 (Eğitimci Yetkilendirme - Başvuru Formu)

Ek_A_2 (Eğitimci Yetkilendirme - Eğitim Faaliyetleri Tablosu)

Ek_A_3 (Eğitmen Özgeçmiş Formu)

Ek_A_4 (Eğitmen Detay Tablosu)

Ek_A_5 (Eğitimci Yeniden Yetkilendirme - Başvuru Belgeleri)

Ek_B (Performans Ölçütleri)

Ek_C (Eğitim Konuları)

Ek_D (Eğitim Programları Tablosu)

Ek_D_1 (Eğitim Programı Detay Tablosu)

Ek_E (Eğitim Programı - Sonuç Raporu)

Ek_F (Eğitim Programı - Katılımcı Firmalar)

Ek_I (Eğitim Programı Öncesi Firma Bildirim Listesi)

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için :

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Kobi ve Kümelenme Dairesi

Ad Soyad

Telefon

Zeynep SEZEN

312-2048847

Mustafa Ali YURDUPAK

312-2048848

Cihat GÖK              

312-2048857

Özden ÇATALBAŞ

312-2048849

Yeliz TORUN

312-2048850

İrem EKMEKÇİ KONUK

312-2048851

Hatice ŞAFAK BOZKIR

312-2048852

Uğur YILDIRIM

312-2048853

Gözde EROĞLU

312-2048854

Ümit ATEŞAĞAOĞLU

312-2048855

Oktay ERKILIÇ

312-2048856

Mustafa YILMAZ

312-2048866

Meryem Merve YILDIZ

312-2048858

Ayten BUYURGAN

312-2048859

Burcu BULUT

312-2048860

Aliye BURKAY

312-2048861

Ahmet BAYRAKTAR

312-2048862

Yıldız ÇİÇEK

312-2048863

Melike Zekiye ACAR

312-2048864