Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Özet Bilgi Verebilir misiniz

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

 

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye'nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.


Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;


•    Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
•    Üretimi ve istihdamı artırmak,
•    Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
•    Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
•    Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
•    Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.


Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.
Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2015 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (50 milyon TL ve üzeri yatırımlarda en az 5 milyon TL) harcama yapılmış olması gerekmektedir.

Aşağıdaki linklerden diğer detaylara ulaşılabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri- Adım Adım Uygulama Rehberi

Yatırım Teşvik Sistemi

Ayrıntılı Bilgi için :

Türkiye Cumhuriyeti

Ekonomi Bakanlığı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Adres: İnönü Bulvarı no: 36 06510 Emek/ Ankara

Tel: 0 (312) 204 83 46- 0 (312) 204 66 28

Faks: 0 (312) 212 88 83

e-posta: tesvik@ekonomi.gov.tr