Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 

 YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)

 

  •  Yurt Dışı Onay Merci            : Ticaret Müş./Ataşeliği
  • Yetkili Kuruluş                        : Ekonomi Bakanlığı
  • Başvuru Mercii                      : İhracatçı Birlikleri
  • Başvuru süresi                      : 6 ay
  • Yararlananlar                          : Türkiye'de yerleşik,  sınai ve/veya ticari

faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

 BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Desteğin Kapsamı

 I.      Mağazaların Desteklenmesi

 Sınai/Ticari şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :

          * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000  $

 Ticari şirketler :

          * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $ 

II.      Ofis, Showroom, Depo, Ürün Teşhir Serası/Tarlası ve Reyonların Desteklenmesi

Sınai/Ticari şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :

          * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

Ticari şirketler :

          * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 Desteğin Süresi

 Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 25 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir.

 Genel Hükümler: 

 Kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

 (2) Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

 a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

 b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

 c) Şirketin en az % 51'ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51'ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

 TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Yurt dışı birimi bulunan;

Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm, ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde şirketin markasının yer aldığı stand/soğutucu, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer/konferans düzenleme giderleri  desteklenir.

(Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir) (Desteklenen birimin bulunduğu ülkede Marka Tescil Belgesine gerek yoktur)

 Yurt dışı birimi bulunmayan;

Ancak, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla;

    * Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri  % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $'a kadar desteklenir.

 Desteğin Süresi

 Her bir şirket/işbirliği kuruluşu birime ve/veya marka tescile bağlı olarak en fazla 4 (dört) yıl süresince tanıtım desteğinden yararlanabilir 

YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Şirketlerin;

* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $'a kadar desteklenir.

 Desteğin Süresi

          Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 

          TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ

  Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir.

Kullanıcı Şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik ihracatçı şirketler ile bu şirketlerin organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleridir.

  Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için; TİM tarafından, TİM'in Türkiye'de kurduğu şirket tarafından veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye'de kurulan şirket tarafından, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

 Türkiye Ticaret Merkezlerinin;

*Brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) % 60 oranında ve Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon $'a kadar desteklenir.

           * Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedeli %60 oranında en fazla 6 milyon $'a kadar desteklenir.

            * Türkiye Ticaret Merkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, % 60 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $'a kadar desteklenir.

                *Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 $'a kadar desteklenir.

           *Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, TİM'e ya da Türkiye'de kurulan şirkete yapılır.

    Desteğin Süresi

 Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. İlk 5 yıllık performansı olumlu bulunan Türkiye Ticaret Merkezine Bakanlıkça 5 yıla kadar ilave destek süresi verilebilir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

 

DEVLET YARDIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik Santral: 447 27 40

Nilgün ÇOLAK (Dahili 214)

Neşe BÜYÜKGÖZ (Dahili 152)

Bülent TURAN (Dahili 155)

 YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ MEVZUATI :

Yurt dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ'de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Söz konusu destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde firmalarımızın yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu bir destek mekanizması ortaya konmuştur.

2010/6 sayılı Tebliğ'e, Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

2010-6 Sayılı Tebliğ

2010-6 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler

Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Ek-1. Üretici Şirketlerin İbraz Edeceği Belgeler

Ek-2. Ticari Şirketlerin İbraz Edeceği Belgeler

Ek-4. Tanıtım Desteği için Gerekli Belgeler

Ek-5. Marka Tescil Desteği için Gerekli Belgeler

Ek-6. Taahhütname

Ek-7. Yurtiçi Şirket İncelem Formu İhracatçı Birliği Tarafından Doldurulacaktır

Ek-8. Şirketler İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu 2

Ek-9 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi

Ek-10. illere göre ilave destek

Ek-11 E-posta Taahhütname

 

İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

> Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler

Taahhütname

İşbirliği Kuruluşu Başvuru Dilekçesi

İşbirliği Kuruluşu Başvuru Formu

EK-3 İşbirliği Kuruluşları Kira Desteği başvuru belgeleri

Ek-11 E-posta Taahhütname

EK-12 İşbirliği Kuruluşları İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu

Ek-13 İşbirliği Kuruluşları Tanıtım Desteği başvuru belgeleri

 

Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

 

 > Ekler ve Başvuruda İbraz Edilecek Diğer Belgeler > Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler

EK A-PROJE BAŞVURU FORMU

EK B-KULLANICI ŞİRKET TALEP FORMU

EK C-TTM'DE YER ALMAYI TALEP EDEN KULLANICI ŞİRKETLER

EK D-İSTİHDAM DESTEĞİ ÖN ONAY FORMU

EK E-TTM ÖDEME TALEP FORMU

EK F-TTM FAALİYET RAPORU

EK G-TTM YERİNDE İNCELEME FORMU

EK H-TTM'DE YER ALAN KULLANICI ŞİRKETLER NİHAİ LİSTE

Ek-11 E-POSTA TAAHHÜTNAME

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ekonomi Bakanlığı

İhracat Genel Müdürlüğü

Markalaşma ve AR-GE Destekleri Daire Başkanlığı

Tel :

E-Posta

312- 204 7713

inanerig@ekonomi.gov.tr

312- 204 7711

kalea@ekonomi.gov.tr

312- 204 8407

kavrukers@ekonomi.gov.tr