NEDİM NARLI İLE ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI, ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE RİSK YÖNETİMİ

 

Eğitmen Nedim NARLI'nın anlatımı ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği Güz Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programı 19. haftası kapsamında " Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Alternatif Finansman Teknikleri Ve Risk Yönetimi Webinarı” 6 Ocak 2021 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 502 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

- Uluslararası Ticaretin Finansmanı

 

 - İthalat İhracat Öncesi Finansman

 

 - Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman

 

 - Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman

 

 - Dış banka Prefinansmanı

 

 - İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim, Amex, Hermes Kredileri)

 

 - Dış Finansal Kiralama-Leasing

 

 - İhracat İthalat Sonrası Finansman

 

 - Banka Kredileri

 

 - Uluslararası Factoring

 

 - Forfaiting

 

 - Bağlı İşlemler–Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter/Switch/Buy Back/ Off-Set)

 

 - Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri ve Kullanış Biçimleri

 

 - Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

 

 - Mala İlişkin Riskler

 

 - İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri

 

 - Ödemeye İlişkin Riskler

 

 - Ticari Risk

 

 - Reklamasyon Riski

 

 - Politik Risk

 

 - Transfer Riski

 

 - Mali Risk

 

 - Dokümantasyon Riski

 

 - Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )

 

 - Hedging

 

 - Döviz Swapları / Opsiyonlu İşlemler

 

Eğitim sonunda Eğitmen Nedim NARLI katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitimin sunumu için tıklayınız. (Finansman)

Eğitimin sunumu için tıklayınız. (Risk Yönetimi)