Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile Yeni Normalde Liderlere Öneriler Online Eğitimi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz ÜNAL'ın moderatörlüğü TKYD üyesi, Ernst&Young Türkiye Ortağı İlhami KOÇ ile TKYD Danışma Kurulu üyesi ve Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun BAYAZIT'ın anlatım ve sunumlarıyla "Yeni Normalde Liderlere Öneriler"  Eğitimi 23 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 160 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Feyyaz Ünal, İlhami Koç ve Tayfun Bayazıt anlatımlarında özetle aşağıdaki konulara yer vermiştir;

Yeni normal nedir? Stratejik açıdan yeni normal nedir? Yerelleşme sürecinde yeni normalin etkisi var mıdır? Dünya ticaretine etkisi ne olacaktır? Piyasalara devlet müdahalesinin artması bekleniyor mu? Firmalar bu sürece hazırlık yapmış olabilirler miydi? 

Kurumsal yönetimin uygulandığı şirketlerinde ortak akılın avantajları nelerdir? Risk yönetim mekanizmasının amaçları nelerdir? Öngörünün iş yapmadaki önemi nedir? Aile şirketlerinde sık yapılan hatalar nelerdir? Kurumsal yönetimin uygulanmamasında dezavantajlar nedir? Kurumsal yönetime geçiş süreci ne kadar uzun sürmelidir? 

Kurumsal yönetimin dört ilkesi nedir? Bu ilkeler nasıl yaygınlaşır? Girişimcilik ekosistemi nedir? Yatırımcıya ihtiyacı var mıdır? Yatırımcılar bu durumda neyi gözetir? Kurumsallaşma ile kurumsal yönetimin farkları nelerdir? Aile şirketlerinde iş uyuşmazlıkları nasıl çözülür? Bağımsız üye nedir? Şahsi kaygıların yönetim kurullarında karar alma mekanizmasına etkileri nasıl kırılır? Yönetim kurullarında üye seçiminin şirket ömrüne etkisi nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir? Firma yöneticilerine pandemi sürecinde işçiler ve kârlılık göz önünde bulundurarak kurumsal yönetim açısından ne gibi sorumlulukları mevcuttur? Konjonktürel durumda hangi finansal kaynaklar kullanılabilir? Devlet yardımlarının önemi nedir? Bütün kurumsal yönetim önlemleri alınmasına rağmen ortaklar ile yönetimler arasında bir problem oluyorsa çözüm nerede aranmalıdır? Menfaat çatışmalarında uygulanacak değişiklik ne üzerine olmalıdır? İnsan Kaynakları birimlerine düşen görevler nelerdir? Gençlerin kurumsal firmalarda çalışmak istemesinin sebebi nedir? 

Anlatım ve sunum esnasında Feyyaz Ünal, İlhami Koç ve Tayfun Bayazıt katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.